Rozpis

NOČNÍ ORIENTAČNÍ ZÁVOD SMÍŠENÝCH DVOJIC

V rámci Děkanského sportovního dne Přírodovědecké fakulty UK pořádá VSS Přírodověda Praha + KTV PřF UK

ROZPIS ZÁVODU

DATUM: čtvrtek 20. dubna 2017
MÍSTO KONÁNÍ: Sportovní centrum UK Hostivař + lesopark Hostivař
DOPRAVA: BUS č. 125, 154, 183 do zastávky Gercenova a pěšky do SCUK
KATEGORIE: K – krátká trať – stanovené pořadí kontrol, úvodní shluk kontrol s volným pořadím, délka cca 5 km

D – dlouhá trať – stanovené pořadí kontrol, úvodní shluk kontrol s volným pořadím, délka cca 15 km

E – elita – trať dlouhá cca 8 km, s originálním překvapením, pro zkušené závodníky

S – skorelauf – volné pořadí kontrol, časový limit 80 min.

HODNOCENÍ: kategorie K, D, E: zvítězí ten, kdo nejrychleji najde všechny dané kontroly ve správném pořadí

kategorie S: trať s volným pořadím kontrol. Pořadí i množství nalezených kontrol si každý volí sám, je však třeba dodržet časový limit 80 min. Za jeho překročení je penalizace (prvních 5 minut -1bod za každou započatou minutu, poté – 5 bodů za každou započatou minutu). Vítězí dvojice s vyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas.

PŘIHLÁŠKY: do úterý 18. 4. 2017 do 24.00 hodin
formulář pro přihlášky je na samostatné stránce
STARTOVNÉ: 100,- Kč za dvojici (dodatečné přihlášky 150,- Kč), dodatečné přihlášky na místě jsou limitovány možnostmi pořadatele
PREZENTACE: od 19.00 do 19.45 ve vstupní hale SCUK v Hostivaři
START: 00 = 20.30 hodin, hromadný start po vlnách v časových intervalech
MAPA: HOSTIVAŘSKÁ PŘEHRADA, 1 : 10 000 – stav březen 2015
RAŽENÍ: klasické (pomocí kleští do průkazky)
RŮZNÉ:
  • Závodníci a pořadatelé se účastní závodu na vlastní nebezpečí!
  • Hlavní silnici přebíhat pouze po vyznačeném přechodu pro chodce!
  • V areálu SCUK jsou k dispozici šatny, vezměte si s sebou zámek na uzamčení skříňky.
  • Uzavření cíle a sběr zbylých kontrol ve 23.30 hodin.
  • Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 23.30 hodin.
  • Zakončení akce 24.00 hodin.
ŘEDITEL ZÁVODU: Filip Hulec
HLAVNÍ ROZHODČÍ: Luboš Král
STAVITEL TRATÍ: Martin Šmelík

Copyright © 2019. Powered by WordPress & Romangie Theme.