Curling

Curling je nádherný zimní sport, plný elegance a fair-play chování. Hraje v něm velkou roli nejen síla těla, ale i ducha. Základním principem je dostat žulové kameny po speciálně upravené ledové ploše co nejblíže středu cílových kruhů na druhém konci dráhy. Důležitá je nejen dobře zvolená taktika, tak jako např. v šachách, ale i gymnastická ohebnost curlera při posílání kamene, či jeho fyzická síla nutná k ovlivnění kýženého směru jízdy kamene – pomocí metení upraveným koštětem.

Historie curlingu sahá až do 16. století do oblastí dnešního Skotska. V České republice se začal hrát od roku 1990 a oficiálním medailovým olympijským sportem se stal v roce 1998 v Naganu. Od té doby se může těšit velkému rozkvětu ve státech napříč celou zeměkoulí. Jednoznačným důkazem je i začlenění curlingu do výuky tělesné výchovy na českých vysokých školách. V říjnu roku 2012 se poprvé otevřela hodina curlingu pro studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Byl to spíše takový experiment, který však sklidil ohromný úspěch. Hodiny curlingu PřF UK navštěvuje přes dvacet studentů a další dvě paralelní lekce běží pod záštitou Filosofické fakulty UK a ČVUT.

Studenti – curleři  se stali začátkem roku 2013 členy klubu VSK Přírodověda a klub VSK vstoupil do Českého svazu curlingu. Studenti se ještě tentýž rok přihlásili na Akademické mistrovství ČR a poprvé tak okusili komplexitu tohoto sportu. Muži postupně začali hostovat v jiných, již zaběhnutých, curlingových klubech a v současné době máme (již pod hlavičkou VSS Přírodověda Praha) zastoupení ve všech soutěžích – divize, první liga, ale už i extraliga. V roce 2014 se nám dokonce podařilo sestavit vlastní dívčí tým, který nastoupil do divize žen a již směle konkuruje ostatním ostříleným týmům.

Co se týká propagandy sportu, tak určitě stojí za zmínku Olympijský park na Letné při hrách v Soči. I zde měli přírodovědci své zastoupení v podobě instruktorů curlingu pro širokou veřejnost. V současné době někteří svěřenci trénují téměř každý den. Jezdí se svými týmy po turnajích ve Švýcarsku, Německu, Slovensku, … hlásí se do dalších českých soutěží jako je např. MČR Mixed doubles a celkově se již plnohodnotně podílí na aktuálním dění české curlingové scény. Pro výčet podrobnějších pravidel tohoto krásného olympijského sportu nebo pro informace „Jak začít…“ je nejlepší navštívit stránky Českého svazu curlingu www.curling.cz nebo se ptejte v komentářích na těchto stránkách.

Got Something To Say:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Copyright © 2020. Powered by WordPress & Romangie Theme.